2012-02-10 14:24 #0 av: dragonstar

En åkomma som är mycket vanligare en många tror och kan drabba människor av alla åldrar.

Personer som är trötta och snarkar kan misstänka sömnapné.
Sömnapné innebär att man under sömnen får andningsuppehåll i minst 10 sekunder men ofta betydligt längre. Under andningsuppehållet sjunker syresättningen i blodet vilket resulterar i att kroppen sätter igång en uppvakningsreakton så att man börjar andas igen.

Snarkning uppkommer eftersom att kroppen under sömn slappnar av, det innebär att även muskulaturen i hals och övre luftvägar slappnar av. När det slappnar av blir luftgångarna trängre vilket orsakar snarkningar.

Näspolyper, kraftigt gomsegel, stora halsmandlar och övervikt är exempel på faktorer som kan vara orsak till detta.
När luftvägnarna smalnas av kan dom i vissa fall täppas till helt vilket då resulterar i andningsuppehåll.

 

Risker

obehandlad sömnapné är en riskfaktor för en rad allvarliga medicinska tillstånd, däribland högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes och depression.

Eftersom att personen är ständigt trött och lätt somnar under kortare stunder är det en fara både på jobbet och i trafiken.
Det kan även orsaka mycket pinsamma situationer då personen kan somna under möten och annat.

 

Symtom

På natten är snarkningar de vanligaste, det är sällan man själv kommer ihåg sinna andningsuppehåll men en orolig sömn, med många uppvaknanden, toabesök, kvävningskänslor, mardrömmar och svettningar är andra symtom.

På dagen Förutom onormalt stor trötthet, är huvudvärk, koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem och irritation några symtom. Minskad sexlust, allergier och astma kan också förekomma om symtom.
viktproblem är en annan faktor som kan kopplas till sjukdomen, liksom allmän nedstämdhet och högt blodtryck. Ont i kroppen, värk samt astma och allergier är ytterligare symtom som kan förekomma.

 

Fysiska orsaker

Övervikt kan var en anledning att man drabbas av sömnapné, tunga och andra delar i valget kan bli förstorade av övervikt och påverkar därmed andningen negativt. Det kan även var så att den extra tyngden på bröstkorgen och genom magen gör att kroppen inte alltid orkar med att hålla igång andningen under vila.

Även svalgets utformning har en del med i spelet. Är svalget trångt på något sätt är det stor chans att det under vila täpps till helt oh då orsakar andningsuppehåll.

Hoss kvinnor ökar risken för sömnapné efter klimakteriet,antagligen är det de kvinnliga köshormonet som inna motvärkar risken för sömnapné.

Även barn kan vara drabbade, det är viktigt att ta barnens trötthet på allvar. Ett övertrött barn blir ofta mer speedat en ett piggt barn.

 

Egenvård

Gå ner i vikt, om du är överviktig bör du gå ner i vikt. Det minskar inte bara fettmassan i svalget utan en vältränad kropp har mindre risk för att drabbas då muskler i svalget blir starkare.  Dock är det ju så att man drabbas av trötthet och orkeslöshet av sömnapné så det blir lätt en ond cirkel som man måste bryta.

Undvik alkohol, det gör nämligen att musklerna i svalget slappnar.

Sluta röka om du röker. Svalget och näsgångarna blir ofta trängre på rökare.

Lär dig sova på sidan, det är nämligen många som bara snarkar i tex ryggposition. Se därför till att lära dig att ligga på sidan. Det finns olika tipp och tricks för detta, ett bra är att sova med pyjamas som har fastsydda tennisbollar i ryggen.Behandling

•    Vid lätta till mottliga problem brukar man använda bettskenor, dom tillvärkas för att passa individuellt och fungerar så att dom skjuter fram underkäken för att öppna luftvägarna. Snarkskenan använd då nattetid och utprovas hos tandläkaren.

•    Vid allvarliga sömnapné rekommenderas istället CPAP-behandling. Det är en kompressorförsedd andningsapparat med näsmask. Luft med svagt övertryck leds genom en näsmask ner i svalget och hindrar luftvägarna från att täppas till under sömnen.

•    Operationer kan i vissa fall vara en lösning.

•    Positionsterapi innebära att man lär sig ligga på ett sätt som motverkar snarkningarna, vissa människor snarkar bar i vissa sovpositioner och det går att lära sig att ligga annorlunda. Ett vanigt behandlingsätt är att ha tennisbollar insydda i pyjamasen som då hindrar personen att sova på rygg.Skrivet av Emma ”Dragonstar”

Informationen är hämtad från:
http://www.apneforeningen.se/page7.htm

http://www.snarkakuten.se/

http://www.somnapne.se/